Five Ekonomia Personelu
Salary Control Manager info@personel24.pl
Salary Control Manager  500 019 662
Salary Control Manager 531 165 574


pozapłacowe systemy wynagradzania
         SALARY CONTROL MANAGER
         PROJEKTY  BADAWCZE I  ROZWOJOWE
         ANALIZA SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA
         GOSPODAROWANIE PERSONELEM  FIRMY
         POZAPŁACOWE SYSTEMY  WYNAGRADZANIA
Salary Control Manager Wycena Kapitału Ludzkiego Organizacji

Głównym zadaniem Salary Control Managera jest maksymalizacja rentowności pracy poprzez ciągłe dopasowywanie płacowych oraz pozapłacowych systemów wynagradzania przy jednoczesnej kontroli budżetu wynagrodzeń, które są dedykowane poszczególnym pracownikom, szczególnie nowozatrudnionym. Obecnie sposób wynagradzania jak i systemy motywacyjne to najbardziej chroniona tajemnica przedsiębiorstwa. Indywidualna struktura organizacyjna pozwala na wprowadzanie dedykowanych rozwiązań prawnych oraz podatkowych, umożliwiając specyficzną formę uposażania personelu. Rozwiązania, które świetnie sprawdzają się w danej instytucji w innym przypadku mogą być bezwartościowe wręcz szkodliwe choć by ze względu na zróżnicowanie potrzeb personelu. Wobec powyższego każda organizacja powinna wypracować swoją metodologie oceny pracowniczej w której określi skale korzyści materialnych i pozamaterialnych z poszczególnych zachowań personelu.  

W każdym projekcie gospodarczym, społecznym czy politycznym, odpowiednio dokapitalizowanym i poprawnie zarządzanym, szczególną zmienną w osiągnięciu końcowych założeń stanowi personel a inwestycje w kapitał ludzki który odzwierciedla kapitał organizacji warunkuje jej przewagę konkurencyjną, zwinność oraz dominacje biznesową. Wykwalifikowani, zaangażowani i dobrze motywowani pracownicy stanowią jedyne istotne źródło wzrostów wartości firmy. Dlatego też wynik analizy Wartości Kapitału Ludzkiego znacząco wpływa na notowania rynkowe każdej instytucji a pomiar Wartości Kapitału Ludzkiego pozwala skutecznie prognozować wzrosty poszczególnych kluczowych wskaźników efektowności biznesowej (KPI) firmy w dowolnym przedziale czasowym.


Wycena Kapitału
Ludzkiego Organizacji
Wycena Wartości Kapitału Ludzkiego organizacji biznesowej ma  na celu określić zdolność badanej organizacji do generowania dywidendy dla właścicieli w określonym przedziale czasowym.

         WYCENA KAPITAŁU LUDZKIEGO
         FINANSOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO
         RAPORTOWANIE  KAPITAŁU LUDZKIEGO
         GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
         STRATEGIA WŁASNOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO
SZKOLENIA PUBLIKACJE REJESTRY
PROJEKTY ANALIZY RAPORTY
CERTYFIKATY BADANIA OFERTA
 Five Ekonomia Personelu
Polis Holding Company
m300.pl