Five Ekonomia Personelu
- O F E R T A -
Salary Control Manager info@personel24.pl
Salary Control Manager 500 019 662
Salary Control Manager 531 165 574Five Ekonomia Personelu

PAKIET 1 PAKIET 2 PAKIET 3
 
Profesjonalna Usługa Salary Control Managera
Analiza rentowności pozapłacowych systemów wynagradzania (benefitów)
Diagnoza potrzeb personelu - sposobu wynagra
dzania czyli motywowania
Sposób przydzielania pozapłacowych systemów
wynagradzania (benefitów)
Ocena Emplojer Brandingu - Marki Pracodawcy przez pracownika
Pisemny raport z ustaleń oraz zalecenia


PAKIET 1 +

Analiza systemu wynagradzania
Rentowność budżetu wynagrodzeń
Analiza ekonomiczna prawno podatkowych aspektów wynagradzania
Strategia wynagradzania
Pisemny raport z ustaleń oraz  zalecenia


PAKIET 2 +

Wycena Kapitału Ludzkiego w Organizacji
Raport z wyceny
Archiwizacja wyceny
Dedykowane rozwiązania

       300,00 zł jeden pracownik
       nie mniej niż 1500,00 Netto + dojazd
       dziesięciu lub więcej pracowników -
       indywidualna oferta
       500,00 zł jeden pracownik
       nie mniej niż 2500,00 Netto + dojazd
       
dziesięciu lub więcej pracowników -
       indywidualna oferta
       700,00 zł jeden pracownik
       nie mniej niż 3500,00 Netto + dojazd
       
dziesięciu lub więcej pracowników -
       indywidualna oferta

SZKOLENIA PUBLIKACJE REJESTRY
PROJEKTY ANALIZY RAPORTY
CERTYFIKATY BADANIA OFERTA
 Five Ekonomia Personelu
Polish Holding Company

m300.pl